Mostrando 913 - 936 de 1062 resultadosLÍNIES, TRAÇOS I DIBUIXOS

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
2.83 €

LÍNIES, TRAÇOS I DIBUIXOS

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
2.83 €

Línies, traços, dibuixos… és un material destinat als infants que s’inicien en l’execució dels traços gràfics i en el domini dels estris d’escriptura. Consta de 20 làmines: - 10 làmines per traçar línies seguint camins horitzontals, verticals, inclinats, corbs, ondulats, circulars, en ziga-zaga, en creu, en espiral, amb bucles...; i, - 10 làmines per resseguir dibuixos i noms d’animals (esquirol, conill, gat, gos, ànec, ocell, eriçó, peix, granota i tortuga). L’arxiu inclou també un díptic amb propostes sobre com emprar aquest material.LÍNEAS, TRAZOS, DIBUJOS...

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
2.83 €

LÍNEAS, TRAZOS, DIBUJOS...

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
2.83 €

Líneas, trazos, dibujos… es un material destinado a los niños y a las niñas que se inician en la ejecución de los trazos gráficos y en el dominio de los instrumentos de escritura. Consta de 20 láminas: - 10 láminas para trazar líneas siguiendo caminos horizontales, verticales, inclinados, curvos, ondulados, circulares, quebrados, en cruz, en espiral, con bucles…; y, - 10 láminas para repasar dibujos y nombres de animales (ardilla, conejo, gato, perro, pato, pájaro, erizo, pez, rana y tortuga). El archivo incluye también un díptico con propuestas sobre cómo utilizar este material.


CONFEGIM NOMS D'OBJECTES DE CUINA

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
Gratis

CONFEGIM NOMS D'OBJECTES DE CUINA

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
Gratis

Aquest és un material per confegir noms d’objectes de cuina a partir de lletres i grups de lletres que es presenten desordenats. Emprant aquest material, els infants identifiquen lletres i grups de lletres i experimenten amb la seva combinació sonora per arribar a compondre els noms dels objectes que es mostren a les targetes. Elements inclosos a l’arxiu: 12 targetes amb imatges, lletres i grups de lletres per confegir i escriure noms d’objectes de cuina. 2 làmines per confeccionar una llista.


COMPONEMOS NOMBRES DE OBJETOS DE COCINA

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
Gratis
Gratis

Este es un material para componer nombres de objetos de cocina a partir de letras y grupos de letras que se presentan desordenados. Utilizando este material, los niños y las niñas identifican las letras y los grupos de letras y experimentan con su combinación sonora para llegar a componer los nombres de los objetos que se muestran en las tarjetas. Elementos incluidos en el archivo 12 tarjetas con imágenes, letras y grupos de letras para componer y escribir nombres de objetos de cocina. 2 láminas para confeccionar una lista.QUI HA ESTAT?

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
3.15 €

QUI HA ESTAT?

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
3.15 €

Qui ha estat? és un joc de lògica que consisteix a fer preguntes per endevinar quina mascota ha menjat els pastissets, ha amagat el despertador, ha fet pipí, s’ha preparat un refresc, etc. El material inclòs en aquest arxiu permet realitzar altres activitats de lògica: Qui és?, requereix identificar i escriure el nom del personatge que té determinats atributs; i, A dormir, tots ben endreçats!, cal col·locar les mascotes de manera ordenada per anar a dormir.


¿QUIÉN HA SIDO?

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
3.15 €

¿QUIÉN HA SIDO?

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
3.15 €

¿Quién ha sido? es un juego que consiste en hacer preguntas para adivinar qué mascota se ha comido los pastelitos, ha escondido el despertador, ha hecho pipi, se ha preparado un refresco, etc. El material incluido en este archivo permite realizar otras actividades de lógica: ¿Quién es?, requiere identificar y escribir el nombre del personaje que tiene determinados atributos; y ¡A dormir, todos bien colocados!, debemos disponer las mascotas de manera ordenada para ir a dormir.
0.99 €

Material manipalatiu que treballa la lectura de paraules i frases curtes relacionades amb el Nadal. Inclou 2 jocs. Cada joc està format per una làmina plena d'objectes, imatges i accions de Nadal (més de 60 imatges a cada làmina) i una làmina per llegir amb un llistat de coses per trobar.
LÍNIES, TRAÇOS I DIBUIXOS

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
2.83 €

LÍNIES, TRAÇOS I DIBUIXOS

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
2.83 €

Línies, traços, dibuixos… és un material destinat als infants que s’inicien en l’execució dels traços gràfics i en el domini dels estris d’escriptura. Consta de 20 làmines: - 10 làmines per traçar línies seguint camins horitzontals, verticals, inclinats, corbs, ondulats, circulars, en ziga-zaga, en creu, en espiral, amb bucles...; i, - 10 làmines per resseguir dibuixos i noms d’animals (esquirol, conill, gat, gos, ànec, ocell, eriçó, peix, granota i tortuga). L’arxiu inclou també un díptic amb propostes sobre com emprar aquest material.LÍNEAS, TRAZOS, DIBUJOS...

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
2.83 €

LÍNEAS, TRAZOS, DIBUJOS...

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
2.83 €

Líneas, trazos, dibujos… es un material destinado a los niños y a las niñas que se inician en la ejecución de los trazos gráficos y en el dominio de los instrumentos de escritura. Consta de 20 láminas: - 10 láminas para trazar líneas siguiendo caminos horizontales, verticales, inclinados, curvos, ondulados, circulares, quebrados, en cruz, en espiral, con bucles…; y, - 10 láminas para repasar dibujos y nombres de animales (ardilla, conejo, gato, perro, pato, pájaro, erizo, pez, rana y tortuga). El archivo incluye también un díptico con propuestas sobre cómo utilizar este material.


CONFEGIM NOMS D'OBJECTES DE CUINA

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
Gratis

CONFEGIM NOMS D'OBJECTES DE CUINA

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
Gratis

Aquest és un material per confegir noms d’objectes de cuina a partir de lletres i grups de lletres que es presenten desordenats. Emprant aquest material, els infants identifiquen lletres i grups de lletres i experimenten amb la seva combinació sonora per arribar a compondre els noms dels objectes que es mostren a les targetes. Elements inclosos a l’arxiu: 12 targetes amb imatges, lletres i grups de lletres per confegir i escriure noms d’objectes de cuina. 2 làmines per confeccionar una llista.


COMPONEMOS NOMBRES DE OBJETOS DE COCINA

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
Gratis
Gratis

Este es un material para componer nombres de objetos de cocina a partir de letras y grupos de letras que se presentan desordenados. Utilizando este material, los niños y las niñas identifican las letras y los grupos de letras y experimentan con su combinación sonora para llegar a componer los nombres de los objetos que se muestran en las tarjetas. Elementos incluidos en el archivo 12 tarjetas con imágenes, letras y grupos de letras para componer y escribir nombres de objetos de cocina. 2 láminas para confeccionar una lista.


QUI HA ESTAT?

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
3.15 €

QUI HA ESTAT?

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
3.15 €

Qui ha estat? és un joc de lògica que consisteix a fer preguntes per endevinar quina mascota ha menjat els pastissets, ha amagat el despertador, ha fet pipí, s’ha preparat un refresc, etc. El material inclòs en aquest arxiu permet realitzar altres activitats de lògica: Qui és?, requereix identificar i escriure el nom del personatge que té determinats atributs; i, A dormir, tots ben endreçats!, cal col·locar les mascotes de manera ordenada per anar a dormir.¿QUIÉN HA SIDO?

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
3.15 €

¿QUIÉN HA SIDO?

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
3.15 €

¿Quién ha sido? es un juego que consiste en hacer preguntas para adivinar qué mascota se ha comido los pastelitos, ha escondido el despertador, ha hecho pipi, se ha preparado un refresco, etc. El material incluido en este archivo permite realizar otras actividades de lógica: ¿Quién es?, requiere identificar y escribir el nombre del personaje que tiene determinados atributos; y ¡A dormir, todos bien colocados!, debemos disponer las mascotas de manera ordenada para ir a dormir.0.99 €

Material manipalatiu que treballa la lectura de paraules i frases curtes relacionades amb el Nadal. Inclou 2 jocs. Cada joc està format per una làmina plena d'objectes, imatges i accions de Nadal (més de 60 imatges a cada làmina) i una làmina per llegir amb un llistat de coses per trobar.LÍNIES, TRAÇOS I DIBUIXOS

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
2.83 €

LÍNIES, TRAÇOS I DIBUIXOS

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
2.83 €

Línies, traços, dibuixos… és un material destinat als infants que s’inicien en l’execució dels traços gràfics i en el domini dels estris d’escriptura. Consta de 20 làmines: - 10 làmines per traçar línies seguint camins horitzontals, verticals, inclinats, corbs, ondulats, circulars, en ziga-zaga, en creu, en espiral, amb bucles...; i, - 10 làmines per resseguir dibuixos i noms d’animals (esquirol, conill, gat, gos, ànec, ocell, eriçó, peix, granota i tortuga). L’arxiu inclou també un díptic amb propostes sobre com emprar aquest material.


LÍNEAS, TRAZOS, DIBUJOS...

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
2.83 €

LÍNEAS, TRAZOS, DIBUJOS...

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
2.83 €

Líneas, trazos, dibujos… es un material destinado a los niños y a las niñas que se inician en la ejecución de los trazos gráficos y en el dominio de los instrumentos de escritura. Consta de 20 láminas: - 10 láminas para trazar líneas siguiendo caminos horizontales, verticales, inclinados, curvos, ondulados, circulares, quebrados, en cruz, en espiral, con bucles…; y, - 10 láminas para repasar dibujos y nombres de animales (ardilla, conejo, gato, perro, pato, pájaro, erizo, pez, rana y tortuga). El archivo incluye también un díptico con propuestas sobre cómo utilizar este material.


CONFEGIM NOMS D'OBJECTES DE CUINA

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
Gratis

CONFEGIM NOMS D'OBJECTES DE CUINA

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
Gratis

Aquest és un material per confegir noms d’objectes de cuina a partir de lletres i grups de lletres que es presenten desordenats. Emprant aquest material, els infants identifiquen lletres i grups de lletres i experimenten amb la seva combinació sonora per arribar a compondre els noms dels objectes que es mostren a les targetes. Elements inclosos a l’arxiu: 12 targetes amb imatges, lletres i grups de lletres per confegir i escriure noms d’objectes de cuina. 2 làmines per confeccionar una llista.


COMPONEMOS NOMBRES DE OBJETOS DE COCINA

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
Gratis
Gratis

Este es un material para componer nombres de objetos de cocina a partir de letras y grupos de letras que se presentan desordenados. Utilizando este material, los niños y las niñas identifican las letras y los grupos de letras y experimentan con su combinación sonora para llegar a componer los nombres de los objetos que se muestran en las tarjetas. Elementos incluidos en el archivo 12 tarjetas con imágenes, letras y grupos de letras para componer y escribir nombres de objetos de cocina. 2 láminas para confeccionar una lista.


QUI HA ESTAT?

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
3.15 €

QUI HA ESTAT?

Autora: Moonima
Idioma: Catalán
3.15 €

Qui ha estat? és un joc de lògica que consisteix a fer preguntes per endevinar quina mascota ha menjat els pastissets, ha amagat el despertador, ha fet pipí, s’ha preparat un refresc, etc. El material inclòs en aquest arxiu permet realitzar altres activitats de lògica: Qui és?, requereix identificar i escriure el nom del personatge que té determinats atributs; i, A dormir, tots ben endreçats!, cal col·locar les mascotes de manera ordenada per anar a dormir.


¿QUIÉN HA SIDO?

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
3.15 €

¿QUIÉN HA SIDO?

Autora: Moonima
Idioma: Castellano
3.15 €

¿Quién ha sido? es un juego que consiste en hacer preguntas para adivinar qué mascota se ha comido los pastelitos, ha escondido el despertador, ha hecho pipi, se ha preparado un refresco, etc. El material incluido en este archivo permite realizar otras actividades de lógica: ¿Quién es?, requiere identificar y escribir el nombre del personaje que tiene determinados atributos; y ¡A dormir, todos bien colocados!, debemos disponer las mascotas de manera ordenada para ir a dormir.


0.99 €

Material manipalatiu que treballa la lectura de paraules i frases curtes relacionades amb el Nadal. Inclou 2 jocs. Cada joc està format per una làmina plena d'objectes, imatges i accions de Nadal (més de 60 imatges a cada làmina) i una làmina per llegir amb un llistat de coses per trobar.