Una gràfica per registrar el temps i un apartat per fer hipòtesis i prediccions.

1- Imprimeix la làmina en A3

2- Abans de començar el mes, anotem a la segona làmina el nom de cada nen sota el temps que creu que farà més i menys durant aquell mes

3- Cada dia un encarregat pinta un trosset de la columna del temps que fa

3- A final de mes, fem el recompte.

0 Reseñas para Estadística i prediccions temps